درباره ما:

  خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ابومسلم مشهد

 ارائه خدمات فروش بليط (داراي مجوز از سازمان هواپيمائي کشوري)، ارائه خدمات ذخيره اقامت در هتل داخل ايران و خارج از ايران، اخذ رواديد ساير کشورها و بطور کلي ارائه بليط خدمات ترانسفر و ذخيره جا از واحدهاي اقامتي (داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري کشور)